Vytisknout

Školní BeeBall Tour zahájeno!

Napsal Tomáš Grepl |

V tomto týdnu zahájil náš sportovní klub spolupráci s Porubskými základními školami a to hned čtyřmi ukázkovými hodinami na ZŠ Sekaniny a ZŠ Šoupala.

Samotným ukázkovým hodinám však předcházely návštěvy čtyř základních školv minulém týdnu, kde jsme se setkali s vedením škol a s učiteli tělesné výchovy. Na těchto schůzkách jsme prezentovali možnosti zapojení zjednodušené formy pálkovacích her do hodin tělesné výchovy v 1. až 3.třídách prvního stupně. Vycházíme z ověřeného holandského programu BeeBall pro školy, který kromě zjednodušených herních variant nabízí také množství pohybových aktivit a her s prvky baseballu či softballu, při kterých děti rozvíjejí základní pohybové dovednosti. Jako podpora učitelům vznikla na našich stránkách i nová sekce BeeBall – Základní školy, kde budou mít k dispozici všechny informace.

Aktivity v hodinách tělesné výchovy by měly vyústit v účast školních týmů na turnajích „školní ligy". V letošním roce bychom rádi uspořádali jeden halový turnaj na některé ze škol a alespoň jeden turnaj u nás na hřišti. Náš klub se stal garantem třech školních týmů nejbližších ZŠ od našeho hřiště.

Současně jsme ve školách prezentovali další možnosti zapojení škol do celorepublikových soutěží. Školy se mohou účastnit otevřeného turnaje v BeeBallu pro 1.až 3. třídu, který pořádá ČSA. Rovněž se mohou zapojit do dovednostních soutěží Školní Masters v režii ČBA, ze kterých lze postupit na Zlatý Masters, který se koná v rámci Zlatého Superpoháru.

Na samotných ukázkových hodinách si potom děti sami vyzkoušeli nejjednodušší formu BeeBallu pro začátečníky. Učitelům potom předáme školní materiálové sady se stativem plastovými pálkami, míčky a metami. BeeBall se ve školách hraje bez lapaček, takže není potřeba žádný další materiál. V hodinách si s krátkým vysvětlením učitelé převezmou také informační materiály, které obsahují pravidla BeeBallu, a to jak této nejjednodušší varianty, tak i varianty BeeBallu pro školy dle pravidel ČSA. Součástí spolupráce je i propagace tohoto programu formou plakátu ve škole a letáčků pro děti, které chtějí sportovat nejen ve škole.

V příštím týdnu bude Školní BeeBall Tour dále pokračovat, podíváme se za všemi prváky na ZŠ Valčíka a další třídou na ZŠ Sekaniny. Další ukázkové hodiny by měly následovat po novém roce mimo jiné i na ZŠ Hrdličky. Ve druhém pololetí pak skončí plavecké kurzy, takže si budou moci BeeBall vyzkoušet i druháci a třeťáci.

Věřím, že naše aktivita prospěje nejen popularitě baseballu a softballu v Ostravě, ale také k tomuto zajímavému sportu přivede mnoho nových dětí. Za spolupráci moc děkuji celému týmu, který vyráží v dopoledních hodinách na „Tour" a není vždy jednoduché skloubit tuto aktivitu s pracovními povinnostmi. Díky patří také našim úspěšným hráčům, kteří se vrací na své základní školy, aby ukázali dětem, čeho mohou v tomto sportu dosáhnout.

Nemáte oprávnění publikovat komentáře