Vytisknout

Oficiální Školní BeeBall

Hřiště

Základní metová vzdálenost je zhruba 15 metrů (zelená tipline zhruba 6 metrů od domácí mety), úhel výseče hřiště (pomezních čar) je 60 stupňů. Nebojte se vlastního nastavení metové vzdálenosti a úhlu tak, abyste dosáhli rovnováhy, mezi útokem a obranou. Doběhnout na první metu může být moc snadné. Pokud běžci skórují příliš často (tvrdými odpaly nebo obrana není schopna zahrát aut), zvětšením metové vzdálenosti snadno podpoříte polaře v jejich snaze zahrát aut. Změna úhlu ovlivní nejen obranu, ale také ovlivní pálkaře v možnostech pálení. (větší úhel =snadnější odpal).

Týmy

Velikosti týmů závisí na možnostech (hrací plocha, povrch, bezpečnost), úrovni dovedností hráčů a požadovaném počtu startů na pálce pro jednotlivé hráče. Můžete si zvolit hru od 5 proti 5 až po například 10 proti 10. Pokud má jeden z týmů více hráčů, menší tým má start na pálce navíc.

Rozmístění

Polaři při odpalu stojí za bezpečnostní čarou (spojnice první a druhé mety). Připravující se pálkaři musí být v dostatečné vzdálenosti od pálkaře (ne za pálkařem), při větším počtu hráčů vytvořte dug-out (střídačku) pomocí kuželů nebo lavičky. Dbejte na bezpečnost, zejména vezměte v úvahu, že hrajete s chytačem bez zadáckého vybavení.

Skórování

Běžec skóruje šlápnutím domácí mety po šlápnutí všech met ve správném pořadí po odpalu (do hřiště a za tipline). Pálkař nemusí dosáhnout doběhu na svůj vlastní odpal!

Pravidla

Míč do hry: Míč musí být odpálen do hřiště mezi kužely za zelenou tipline. Počet pokusů pálkaře není omezen.
Zůstat ve hře: Běžec může skórovat postupným šlápnutím všech met ve správném pořadí, pokud není do té doby vyautován. Doběhu běžec nemusí dosáhnout na svůj odpal, jakmile dosáhne některé z met a není vyautován, může zde zůstat. Pozor, na každé metě může být jen jeden běžec! Pokud stojí polař s míčem před běžcem v cestě na metu a chce jej tečovat, běžec musí pokračovat přímo na metu (nesmí vyběhnout mimo spojnici met).
Vyautování: Hráči v poli (obrana) se snaží zabránit skórování vyautováním běžců, buďto tečováním běžce mezi metami, šlápnutím na metu před běžcem, který je tlačený (nucený postup) nebo chycením míče ze vzduchu.
Zmrazení hry: Jakmile je běžec vyautován, hra je zmrazena. Obrana může také zmrazit hru postavením hráče s míčem na spojnici met před běžcem. Běžci se po zmrazení hry vrací nebo zůstávají na metách, míč se vrací zpět do pálkařského boxu. Poznámka: Z počátku hrajte bez chytače, zejména s mladšími dětmi. V okolí domácí mety může být nebezpečno.

Změna / konec

Zpočátku se pálkaři s polaři vymění po stanoveném počtu startů na pálce. Např. při hře 5 na 5 každý se 2 starty na pálce nebo při hře 10 na 10 každý 1 start na pálce. První pálkař má start na pálce navíc (rotace prvního pálkaře). Zvolte možnost s co nejmenšími prostoji.