Vytisknout

Školní Beeball pro 3. a 4.třídu

BB-school-advance

Hřiště

První meta je ve vzdálenosti zhruba 15 metrů (zelená tipline zhruba 6 metrů) od domácí mety, úhel výseče hřiště (pomezních čar) je 60 stupňů. Nebojte se vlastního nastavení metové vzdálenosti a úhlu tak, abyste dosáhli rovnováhy mezi útokem a obranou a běžci střídavě skórovali na první metě. Pokud běžci skórují příliš často (obrana není schopna zahrát aut), zvětšením vzdálenosti na první metu snadno podpoříte polaře v jejich snaze zahrát aut. Mějte však na paměti! Změna úhlu ovlivní nejen počet potřebných hráčů v poli, ale také ovlivní pálkaře v možnostech pálení. (větší úhel = snadnější odpal).

Týmy

Velikosti týmů závisí na možnostech (hrací plocha, povrch, bezpečnost), úrovni dovedností hráčů a požadovaném počtu startů na pálce pro jednotlivé hráče. Můžete si zvolit hru od 1 proti 3 až po například 10 proti 10. Pokud má jeden z týmů více hráčů, menší tým má start na pálce navíc.

Rozmístění

Polaři při odpalu stojí za bezpečnostní čarou (spojnice první meta - kužel). Připravující se pálkaři musí být v dostatečné vzdálenosti od pálkaře (ne za pálkařem), při větším počtu hráčů vytvořte dug-out (střídačku) pomocí kuželů nebo lavičky. Dbejte na bezpečnost, zejména pokud hrajete s chytačem bez zadáckého vybavení.

Skórování

Běžec skóruje doběhem na první metu po správném odpalu (do hřiště a za tipline), pokud do té doby není vyautován. Druhou variantou je, že běžec může skórovat i několikrát, dokud jej polaři nevyautují. Před dalším skórováním vždy musí šlápnout domácí metu (tzv.Kriket BeeBall).

Pravidla

Míč do hry: Míč musí být odpálen do hřiště mezi kužely za zelenou tipline. Počet pokusů pálkaře není omezen.
Zůstat ve hře: Pálkař skóruje šlápnutím na první metu, pokud jej dříve netečuje polař míčem. Pokud polař s míčem stojí před běžce v cestě na metu a chce jej tečovat, běžec musí pokračovat přímo na metu (nesmí vyběhnout mimo spojnici met).
Vyautování: Hráči v poli (obrana) se snaží zabránit skórování vyautováním běžce, buďto tečováním běžce mezi metami, šlápnutím na metu před běžcem nebo chycením míče ze vzduchu.
Zmrazení hry: Jakmile je běžec vyautován, hra je zmrazena. Míč se vrací zpět do pálkařského boxu. Poznámka: Zpočátku hrajte bez chytače, zejména s mladšími dětmi. V okolí domácí mety může být nebezpečno.

Změna / konec

Pálkaři se s polaři vymění po stanoveném počtu startů na pálce. Např. „Jeden proti všem“, kdy jeden hráč pálí tolikrát, kolik je polařů nebo například 4 na 4 se dvěma starty na pálce až po 10 proti 10 každý s jedním startem na pálce. Zvolte si možnost s co možná nejmenšími prostoji.