Valná hromada SKSB Ostrava a vernisáž fotografíí

| Radim Kepák | Informace

Vážení členové Klubu dne 26.3. od 18:00 se koná v prvním patře Original baseball restaurantu Valná hromada SKSB Ostrava s programem:

Valná hromada program

  1. Zahájení
  2. Volba mandátové a volební komise
  3. Schválení programu VH
  4. Zpráva VV o činnosti Klubu za období 2015 - 2017
  5. Čerpání rozpočtu 2017
  6. Zpráva kontrolní komise 2017
  7. Kooptace do VV na pozici viceprezidenta pro sport
  8. Rok 2018 (plány, hlavní akce, rozpočet)
  9. Diskuze a různé
  10. Schválení usnesení

 

Chceme vás, všechny členy a přátele Arrows, pozvat na setkání s autory fotografické výstavy fotografií Jaroslava Ožany, Dalibora Sosny, Jardy Piguly s názvem: Loni...a letos?. Tato vernisáž je k vidění v Arrows Galerii až do 30.4. Najdete tam nádherné okamžiky mladých i starších hráčů a hráček zachycené očima skvělých fotografů.