Klub - Aktuality

Poděkování

Dovolte mi, abych poděkoval jménem vední klubu všem, kteří se podíleli na organizaci turnaje evropské kvalifikace, především pak Romaně Kuckové a Daliborovi Kuckovi za skvělý zápis, Tomáši Kovalovi za komentování a pouštění hudby, Adamovi Vítkovi za taxi službu, Borisovi Bokajovi za zapůjčení auta, Elišce Prokešové za zdravotnické zajištění a také všem, kteří se starali o údržbu hřiště pod vedením Petra Čecha, všem bad boys and girls a sběračům míčků.

Poděkování patří také všem z restaurace Arrows, kteří opět připravili výborný servis.

Opět jsme všichni potvrdili, že umíme připravit akci ve vysokém standardu. Ovšem bez vaší práce by to nešlo. Díky!