Klub - Aktuality

Permoník v akci

Permoník a já jsme pořádali ve dnech 19.6 - 20.6 2015 oslavy k 42. výročí vzniku oddílu softballu a baseballu Arrows Ostrava. Oslava k tomuto výročí byla spojena i s oslavou 70. narozenin zakladatele oddílu Zdeňka Ploskonky.

Akce proběhla při Poháru mužů v Ostravě, kdy účastníci setkání viděli vyrovnaný a vypjatý finálový zápas mezi Arrows Ostrava a Therwil Flyers(SUI), kde nakonec zvítězil tým z SUI.

Ale zpět k výroří. Permoníka setkání natolik pohltilo, že jsem měl co dělat, abych z něj dostal první pocity z této akce, proto se společně omlouváme za pozdní doručení tohoto článku. Permoníkovi jsem položil otázku, jak se mu líbily oslavy a nechal ho volně vyprávět. Sotva jsem stačil jeho slova a pocity zapisovat. Velice se mu omlouvám za zkrácenou verzi přepisu. Byl velice mile překvapen velikou účastí pozvaných hostů, a to ho ještě čekalo veliké překvapení.

Do poslední chvíle se podařilo utajit účast Anděly Sidery, která přiletěla na oslavy z Řecka po 38 letech.

Taktéž účast Zuzky Plesingerové(Pelákové) a Zdeňky Kaňokové(Tamokové) a našeho světoběžníka Jardy Davida 

se setkala s velkým ohlasem.

Výstava historických artefaktů, kronik, dresů, rukavic, míčů, diplomů a vlaječek zanechala v zúčastněných osobách

zvlášť silnou vzpomínku na doby minulé. Tuto výstavu mohli zhlédnout i rodiče našich začínajících hráček a hráčů. Promítání filmu a prezentace fotografií ze zápasů a turnajů měla rovněž veliký ohlas. 

Nedílnou součástí oslav byl projev presidenta klubu Radima Kepáka a předání daru oslavenci.

Velice dojemné blahopřání k 70. narozeninám našemu zakladateli oddílu Zdeňkovi Ploskonkovi (Kimovi) přednesl se slzami v očích, neméně známý Ivo Kubačák. Gratulace zanechala ve všech zúčastněných dojemnou vzpomínku. Následovala děkovná řeč Otce Zakladatele klubu Kima a jeho slova měla také silnou váhu. 

Všem účastníkům, kteří uhradili poplatek v částce 300 Kč, a která byla odsouhlašena členy výkonného výboru, bylo zajištěno občerstvení a památeční tričko s motivem 42 let vzniku klubu.      

S Permoníkem jsme z tohoto setkání a pozitivních ohlasů účastníků nabyli dojmu, že je potřeba se scházet a zavzpomínat na ty krásné časy, které jsme spolu prožili a kdy jsme byli krásní a mladí.

Už se těšíme na pořádání oslav ke 45. výročí vzniku klubu Arrows Ostrava, na které jste již nyní zváni.

Permoník mi ještě kladl na srdce, abych nezapomněl poděkovat všem za účast a jmenovitě Zdeňku Ploskonkovi a Pavlu Vojtasíkovi za instalaci výstavy a prezentaci fotografií a filmu spojeného s výstižným vyprávěním. Dále děkuji restauraci Arrows za přípravu vynikajícího guláše a občerstvení a zvlášť velké poděkování patří milé obsluze a to slečně Andrejce a panu Michalovi.    

Leoš a Permoník