Klub - Aktuality

PŘÍSPĚVKY 2020

VV stanovuje následující výši příspěvků:

  • pro členy do 11 let (včetně) 5.000,- Kč
  • pro členy od 12 let 6.000,- Kč

Splatnost příspěvků je nejpozději pak do 28.2. 2020.

Penalizace za každý započatý měsíc prodlení je 100,- Kč.

Druhý a každý další sourozenec platí 2/3 výše příspěvku.

Členové starší 15-ti let mohou využít slevu 1000,- Kč, za podmínek: uhradí roční členský příspěvek celý do 28.2.2020, odpracují minimálně 16 brigádnických hodin do 31.10.2020. Při nesplnění podmínky 16-ti brigádnických hodin doplatí celých 1000,- Kč do 30.11.2020. 

Příspěvky se platí pouze převodem/vkladem na účet klubu č. 177966994/0300, pro identifikaci, prosím, uveďte jméno hráčky/hráče a případně rok narození.