Klub - Aktuality

Stanovisko VV Klubu k otázce trénování v období zavedených omezujících opatření a příspěvků členů

VV Klubu v souladu se zavedenými opatřeními, které se týkají uzavření vnitřních sportovišť nabádá k dodržování opatření a pokračování v on-line trénování. Ve spolupráci s kluby v Rybniku a Žorech je po dohodě možnost účasti na indoor turnajích mládeže v Polsku.

Po uvolnění opatření a zejména pak s přechodem na venkovní sportoviště je VV klubu připraven, v okamžiku umožnění zahájení tréninků, zvýšit množství tréninkových jednotek a tím dohnat ztracený tréninkový čas. Vedení stanoví tyto speciální tréninkové hodiny po dohodě s trenéry a předpokládá spolupráci s rodiči. Tyto tréninkové jednotky budou zabezpečovány ve spolupráci s  Exl.hráči a hráči U18.

Stanovisko VV Klubu k otázce příspěvků členů: 

VV ponechává členské příspěvky pro rok 2021 v původně schválené výši. Půjdeme cestou zintenzivnění tréninkového procesu jednotlivých kategorií jakmile to pandemická situace umožní, abychom nahradili výpadky tréninkového procesu. VV vychází ze stanoviska NSA a předpokládá uvolnění tréninkového procesu v návaznosti na připravovaná opatření k obnovení školní docházky. 

Věříme, že se brzy s hráči potkáme na trénincích.