Klub - Aktuality

PŘÍSPĚVKY 2023

VV stanovuje následující výši příspěvků:

  • pro členy do 11 let (včetně) 6.000,- Kč
  • pro členy od 12 let 7.000,- Kč

Splatnost příspěvků je nejpozději do 28.2. 2023.

Druhý a každý další sourozenec platí 2/3 výše příspěvku.

Příspěvky se platí pouze převodem/vkladem na účet klubu č. 177966994/0300, pro identifikaci, prosím, uveďte jméno hráčky/hráče a rok narození.