Klub - Dvorana slávy

Zdeněk Ploskonka

kategorie Osobnost
post (např. nadhazovač, trenér, funkcionář…)
nadhazovač, vnější polař
rok narození - úmrtí
narozen 1945
kdy uveden
Uveden do Dvorany slávy v roce 2014
národní tým (úspěchy, roky)
liga (oddíly, roky, úspěchy)
Plamen, Sokol Pustkovec, VOKD Poruba, Arrows Ostrava
mezníky kariéry
Propagátor softballu a baseballu na severní Moravě, čestný člen Arrows
obecné info, speciality apod.
zakladatel a vedoucí oddílu Plamen, Permon (nyní Arrows Ostrava)
Člen pléna zakládající organizace softbalu a baseballu při ČSTV apod. trenér II. třídy, rozhodčí III. třídy, zapisovatel

1971 – vedoucí oddílu Plamen, propagace a rozvoj softballu v Ostravě a kraji, školení trenérů, zapisovatelů a rozhodčích, turnaje, tábory, soustředění, školení trenérů
1973 – 1975 vznik družstva Permon
1976 – Sokol Pustkovec softballový oddíl, vznik I. Moravské ligy, Ustavující konference Krajského svazu softballu a baseballu, V. ročník Mladé Buky – muži i ženy I. místo,
1977 – turnaj Minisoftballu, I. ročník Osvobození Ostravy, softball na Celostátním setkání pionýrů v Hradci nad Moravicí (104 družstev se utkalo v 52 utkáních), VI. ročník Mladé Buky – I. místo obhájili jsme titul, turnaj v Rybniku (PLR) – I. místo, vznik dívčího softballového družstva Fortuna,
1978 až 1979 – spolupráce s SK Silesia Rybnik, propagační turnaje a utkání v kraji,
1980 – začíná baseball, zapojení škol do softballu v Ostravě, náborové turnaje,
1981 – hrajeme baseball v kraji - spolupráce s Kubánci (dělníci v NHKG), zimní školení hráčů a zájemců o softball.
1982 – Krajský přebor Severní Moravy v softballu, První rána – náborový turnaj softballu,
1983 – trenér B družstva softballu,
1984 – propagace softballu na Celostátním setkání pionýrů v Hradci nad Moravicí,
1986 - čestné uznání za rozvoj softballu a baseballu na SM,
1987 – propagace softbalu v Opavě, zahájení výstavby hřiště VIII. obvod
1988 - převzal na plenárním zasedání SSB ČÚV ČSTV čestné uznání ČÚV ČSTV za rozvoj softballu a baseballu na Severní Moravě.
1992 – trenér žáků a kadetů baseball
1996 – klub Arrows a rozdělení kategorií
1997 – vedení kroniky klubu a historie softballu a baseballu dodnes
Přehled všech členů Dvorany slávy